Info Coronavirus

Update 10.04.2020

De actuele coronacrisis treft mensen en organisaties op een ongezien ingrijpende wijze. De onzekerheid verontruste iedereen en stond lange tijd geen definitieve communicatie toe.

Inmiddels heeft de Belgische regering – na overleg met de reissector – wel een duidelijke kader geschapen. Er werd beslist dat reisorganisaties als de onze geconfronteerd met annuleringen in het kader van de COVID-19-crisismaatregelen niet verplicht kunnen worden om de reiskosten terug te betalen en hun klanten slechts gerechtigd zijn op een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag voor een volgende, binnen het jaar te boeken reis.

Wat bepaalt deze crisismaatregel specifiek.

Deze tegoedbon voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald
  • Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
  • De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar
  • De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis

De reiziger kan de tegoedbon die voldoet aan de voorwaarden, zoals hierboven beschreven, niet weigeren.

De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en de titularis ervan.

Opgelet!  Deze maatregel geldt enkel voor de reizen met vertrek tijdens de verplichte lock-down (algemeen voorlopig t.e.m. 19 april). Voor meerdaagse schoolreizen inmiddels wel al verlengd tot 30.06.2020. (Bron: Belgisch Staatsblad 03.04.2020) Voor schoolreizen na 30.06.2020 bestaat er momenteel nog geen wettelijke verplichting om de reis te annuleren en gelden dus de standaard contractuele annulatievoorwaarden.

Welke impact heeft dit op jullie Schoolreis?

Schoolreis met gepland vertrek dit schooljaar (t.e.m. 30 juni 2020)?

Heb je een schoolreis geboekt met vertrek in de loop van dit schooljaar (t.e.m. 30 juni), dan kan je de reis (naar dezelfde bestemming) zonder wijzigingskosten verplaatsen naar uiterlijk 30 juni 2021. Is je reis duurder dan je oorspronkelijke reis, dan betaal je wel het prijsverschil (omgekeerd natuurlijk ook).

Onderaan deze pagina vind je alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de coronavouchers.

Gelieve de gewenste nieuwe datum voor de reis (eventueel nieuw reisplan) te mailen naar reisbureau@solmar.be voor individuele reizen of cultuur@solmar.be voor schoolreizen.

Voor schoolreizen met vertrek tijdens de zomer of dit najaar (vanaf 1 juli 2020)? 

Voor geplande schoolreizen met tijdens de zomer of dit najaar (vanaf 1 juli), wachten wij op verdere info van de betrokken leveranciers en autoriteiten. Wij blijven ons continu informeren om jullie zo optimaal mogelijk verder te kunnen helpen. Van zodra wij meer en/of duidelijker nieuws hebben, worden jullie uiteraard als eerste ingelicht.

Gezien de coronamaatregelen zijn we ook verplicht om onze kantoren te sluiten. Achter de schermen blijven we uiteraard beperkt aan het werk.

Gelieve ons daarom te contacteren per mail via reisburo@solmar.be of cultuur@solmar.be voor schoolreizen.

Bedankt alvast voor je begrip. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden voor ons allemaal.

Updates Reisadvies Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken volgt de situatie nauwgezet op en past zo nodig de reisadviezen aan.

Bijkomende vragen?

Voor alle bijkomende vragen in verband met het Coronavirus verwijzen wij naar:

Alle Belgen worden aangeraden om hun reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

FAQ Coronavouchers

Wordt de voucher (tegoedbon) afgeleverd op naam van elke individuele deelnemer? Of is het een voucher voor de totale reissom aan de school?

De voucher vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald. Alleen de door de reiziger daadwerkelijk betaalde bedragen en de door de organisator ontvangen bedragen, komen in aanmerking voor een voucher (vb. een voorschot, de reissom min de toegestane korting …). De voucher vervangt de effectieve terugbetaling waardoor hij een betaalmiddel wordt en dus ook onder deze wet- en regelgeving valt.

Solmar heeft een overeenkomst met de school en niet met de individuele leerling. De reeds betaalde bedragen zijn ook via de school aan ons overgemaakt. Dus het gaat over een globale voucher van de reeds betaalde bedragen op naam van de partij die de reisovereenkomst heeft afgesloten.

Kan ik met de voucher een reis organiseren voor een andere leerlingengroep?

De voucher kan gebruikt worden voor een andere leerlingengroep. Als begunstigde beslis je dus zelf voor wie je de voucher gaat gebruiken.

Moet ik bij de planning van die reis rekening houden met de huidige bestemmingen? Of kan er ook een nieuwe bestemming gekozen worden?

Je moet rekening houden met de huidige bestemming.

Moet de voucher in één keer opgebruikt worden?

Indien de voucher niet in één keer wordt opgebruikt, kan je een nieuwe voucher met de restwaarde krijgen. Die kan je dan opgebruiken met dezelfde looptermijn als de initiële voucher. Je mag dus inderdaad twee verschillende trips plannen met één voucher, maar de eventuele meerprijs moet je dan zelf nog bijbetalen.

Indien minder leerlingen dan dit schooljaar zich inschrijven, wordt het restbedrag van de voucher dan terugbetaald of overgezet naar het schooljaar erna?

Het restbedrag wordt in een nieuwe voucher omgezet met dezelfde looptermijn als de initiële voucher.

Wat is de exacte geldigheidsduur van de voucher?

De geldigheidsduur loopt tot het eind van volgend schooljaar: 30/06/2021.

Is de annulatieverzekering die wij dit jaar voor alle deelnemers namen, inclusief in de voucher?

De verzekering wordt niet terugbetaald aangezien dat geen deel uitmaakt van de reissom en wij die ook niet vergoed krijgen.

Valt de voucher onder het Garantiefonds Reizen?

De waarde van de afgeleverde voucher is gedekt door een verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie. Solmar is verzekerd voor insolventie bij het Garantiefonds Reizen.